Opdrachten leerlingen Hemaco

Opdrachten / Assignments

DavidsfondsSchrijfopdracht: Opiniestuk schrijven voor Davidsfondswedstrijd
Klas: 5 We-WiB

Opdracht: Schrijf een opiniestuk over Hoe groen is onze blauwe planeet?.

Lengte: Ongeveer 1000 woorden

Opbouw:

- Schrijf een inleiding met een aandachtstrekker. Leg een link met de actualiteit of je eigen leven en betrek zo je lezer. Zorg ervoor dat in de inleiding ook duidelijk is waarover jij jouw standpunt zult schrijven. Hier zijn een aantal voorbeelden ter inspiratie:

  • Klimaatsverandering begint met jezelf.
  • Klimaatopwarming is een leugen.
  • Niet wij maar enkel de bedrijven en politici kunnen het klimaat veranderen.
  • Kleine stappen naar een groenere wereld.
  • Wat vind je van milieuacties op school zoals Dikke Truiendag?
  • Met welk beleid zou de overheid kunnen helpen?
  • Wat vind je van het milieubeleid van deze regering?
  • Hoe kunnen we een groenere school worden?
  • Kijk naar de kopie met meer voorbeelden.

- Zorg ervoor dat elke alinea een vraag in verband met het centrale probleem beantwoordt en een duidelijke kernzin heeft.

- Zorg voor een duidelijk slot waarin je jouw standpunt kernachtig samenvat.

- Schrijf uiteraard in alinea's.

- Verdedig je eigen mening met voldoende argumenten!

- Zorg voor voldoende signaalwoorden die de opbouw van een alinea verduidelijken maar ook het verband tussen de alinea's tonen.

- Kies voor een krachtige titel.

 

 

 

Last update 26.11.2015

Copyright 2005 All rights reserved: Project X 2002 Koen Van Cauwenberge