Slogans in reclame 2

De kracht van het woord 2

In uitzonderlijke gevallen maakt de slogan zelf deel uit van het logo zelf. Meestal staat de slogan vlak onder het logo of vlakbij het logo. Ook wordt de klant vaak direct aangesproken met 'je' of 'u' of door een imperatief te gebruiken.

Het valt op dat vooral exclusieve merken in de modewereld steeds minder gebruik maken van een vaste slogan. Ze beperken hun advertenties tot het oproepen van een bepaalde sfeer en het vermelden van de familiemerknaam en de naam van het product.

Ten slotte is er nog steeds een opmars van Engelstalige slogans in het Nederlandse taalgebied, wat te maken heeft met het grote prestige van het Engels als internationale taal en globale promotiecampagnes van concerns. Uit onderzoek blijkt wel dat Engelstalige slogans vaak door het grote publiek niet goed begrepen worden en minder goed blijven hangen. Neem zelf de proef op de som door de volgende sloganquiz met uitsluitend Engelstalige slogans (2004 - 2005) te doen.

<<< terug <<<

Last update 26.07.2005

Copyright 2005 All rights reserved: Project X 2002 Koen Van Cauwenberge