Taak: Internetbronnen beschrijven

Contract opstellen groepswerk kortverhaal 5des

 

 

WERKVERDELING VOOR HET GROEPSWERK VERHAALANALYSE

Auteur en titel van jullie kortverhaal:

Naam (voor- en familienaam) van de groepsleider:
Klas:
Nummer:

E-mailadres:

 

Als groepsleider moet jij het werk verdelen en de deadlines bepalen. Spreek ook af wat de consequenties voor de punten zijn als een deadline niet gehaald zou worden door een groepslid. Ieder groepslid zal dit als contract tekenen. Spreek dus af onder elkaar wat haalbaar is en wat niet.

 

(1.) GROTE TAAK 1: Naam van de groepsleider (naar hem of haar moet je alles opsturen) die alle stukken verzamelt, een inhoudsopgave maakt, de deadlines opvolgt, een bibliografie samenstelt, voor eenzelfde lay-out zorgt en de inleiding schrijft. Hij of zij leidt ook de presentatie.
(2.) GROTE TAAK 2: Wie doet de verhaalanalyse tegen wanneer?
(3.) GROTE TAAK 3: Wie maakt de samenvatting over de auteur en zijn werk inclusief bronbeschrijving tegen wanneer en wat er typisch voor zijn of haar werk is?
(4.) GROTE TAAK 4: Wie zoekt de twee informatieve zakelijke teksten inclusief bronbeschrijving, schrijft de uitleg en tegen wanneer?
(5.) GROTE TAAK 5: Wie zoekt een liedtekst die bij het kortverhaal past, schrijft de uitleg, helpt bij de verhaalanalyse en tegen wanneer?
(6.) TAAK VOOR IEDEREEN: Deadline voor de leesverwachtingen die je naar de groepsleider moet doorsturen en wat gebeurt er met de punten van een groepslid als hij of zij deze deadline niet haalt?
(7.) TAAK VOOR IEDEREEN: Deadline voor de visieteksten die je naar de groepsleider moet doorsturen en wat gebeurt er met de punten van een groepslid als hij of zij deze deadline niet haalt?
(8.) Wie drukt alles af tegen wanneer?
(9.) Wat gebeurt er met de punten van een groepslid die zijn grote taak niet doet?
Opmerkingen: Klik pas op de knop "Verstuur!" als je alles ingevuld hebt.

Huislectuur 2: Groepswerk verhaalanalyse kortverhaal


1 SCHRIFTELIJK VERSLAG
Op maandag 29 november geeft iedere groep een gebundelde schriftelijke bespreking (met paginanummers) van zijn verhaal af. Ik verwacht een doorlopende tekst en geen opsomming van kernwoorden.  Volg voor de opmaak de Taalnota (zie eloV). Telegramstijl is uit den boze.  Zorg voor genummerde (tussen)titels voor ieder onderdeel in jullie verslag.  Dit verslag van het groepswerk moet er als volgt uitzien.
(1.) Zorg voor een titelblad met de namen op van de groepsleden, titel van jullie kortverhaal, naam van de auteur (en zijn foto), datum, de naam van de school en de naam van de opdrachtgevende leraar.
(2.) Voeg een inhoudsopgave (titels, tussentitels en paginanummers)  toe.
(3.) De projectleider schrijft een inleiding met daarin uitleg over de opbouw van jullie verslag, de taakverdeling van jullie groep, de problemen die jullie hadden tijdens dit groepswerk en met een dankwoord voor wie jullie allemaal geholpen zou hebben.
(4.) Ieder groepslid heeft als opdracht om 10 regels over zijn of haar leesverwachting te schrijven. Lees daarvoor eerst de titel van het verhaal en de eerste twintig regels van jullie kortverhaal. Schrijf dan onmiddellijk op wat je op basis van deze informatie verwacht van het verhaal en hoe het verhaal zal verder gaan.
(4.) Doe een volledige verhaalanalyse met behulp van de modelvragenlijst uit het document Verhaalanalyse: Model en theorie. Dat zijn dezelfde vragen als voor het groepswerk kortverhaal (Remco Campert, "De jongen en het mes") in de klas. Ik verwacht dus dat jullie de motieven en het thema (of mogelijke thema’s) van het verhaal uitvoerig bespreken. 
(5.) Zoek informatie over je auteur of over jullie verhaal. Zoek minstens drie documenten en voeg die toe aan jullie verslag. Markeer in de tekst wat je kan helpen bij deze huislectuuropdracht. Vat die drie documenten samen in één pagina.
(6.) Bespreek wat er typisch is voor de auteur van jullie kortverhaal en bespreek hoe je dat terugvindt in jullie kortverhaal. Plaats indien mogelijk de auteur binnen een literaire stroming (hiervoor moet je opzoekwerk verrichten) en leg uit wat die stroming inhoudt en hoe je die kenmerken in jullie verhaal terugvindt.
(7.) Zoek een liedtekst die past bij jullie kortverhaal. Geef de bron. Leg uit wat het verband met het verhaal is.
(8.) Zoek twee informatieve zakelijke teksten (bv. krantenartikels, artikels op het net, enz.) die verband houden met de problematiek uit jullie verhaal. Stel bijvoorbeeld dat in jullie verhaal een tiener zelfmoord pleegt, dan zou je artikels kunnen zoeken over een jongeren en zelfmoord. Dat kan dan een concreet geval zijn van zo'n zelfmoord of een algemeen artikel over zelfmoord. Bespreek in 20 regels hoe je de informatie van deze twee zakelijke teksten in verband kunt brengen met de inhoud van jullie verhaal.
(9.) Ieder groepslid geeft zijn visie op het verhaal en legt uit wat hij of zij ervan vond (10 regels tekst).
(10.) Een Bibliografie of Bronvermelding (zie document op http://elov.vvkso.be bij Cursusdocumenten hoe je bronnen vermeldt) is het laatste onderdeel. Alle bronnen die jullie gebruiken, moeten jullie op het einde van jullie bespreking vermelden in een bibliografie. 

2 MONDELINGE PRESENTATIE
Op maandag 29 november beginnen de mondelinge presentaties van de groepswerken.  Ik verwacht het volgende:
(1.) De projectleider heet iedereen welkom, vertelt welk verhaal van welke schrijver jullie besproken hebben en kondigt aan wat jullie zullen doen.
(2.) Iedereen van de groep zegt wat zijn of haar leesverwachtingen waren zonder te verklappen hoe het verhaal afloopt.
(3.) Jullie kiezen een fragment van één bladzijde uit om expressief en / of origineel te brengen voor de klas zodat ze een goed beeld krijgen van het verhaal.  Zorg ervoor dat de klas dit fragment kan volgen en weet hoe het afloopt. 
(4.) Laat een fragment van het gekozen lied kozen en leg het verband uit met jullie verhaal.
(5.) Bespreek de twee gekozen informatieve zakelijke teksten.
(6.) Bespreek wat er typisch voor jullie auteur is en hoe je dat in jullie verhaal terugvond.
(7.) Iedereen geeft zijn visie op het verhaal (Ik denk dat dit verhaal gaat over … want …) en zijn beoordeling (Ik vind … want …).

 

Laatste update 19.11.2010

Copyright 2005 All rights reserved: Project X 2002 Koen Van Cauwenberge