ZWAKKE WERKWOORDEN VERVOEGEN 

Overzicht:

A. Onvoltooid Tegenwoordige Tijd
B. Onvoltooid Tegenwoordige Tijd
C. Voltooid Deelwoord na een persoonsvorm
D. Voltooid Deelwoord als bijvoeglijk naamwoord
E. Engelse werkwoorden in het Nederlands

 

A. Onvoltooid Tegenwoordige Tijd

1. Als je twijfelt om een <t> toe te voegen aan de werkwoordstam (infinitief zonder <en>), vervang dan het werkwoord door SMURFEN. Hoor je een /t/, voeg dan een <t> toe aan de werkwoordsstam. 
b.v. Jij (antwoorden) niet.--> Jij smurft => Jij antwoordt niet. 

2. In de imperatief (bevelende vorm van het werkwoord) voeg je geen <t> toe aan de werkwoordsstam 
b.v. Loop zo snel als je kunt. 
b.v. Antwoord nu. 

3. Het modale hulpwerkwoord willen zorgt soms voor problemen. Je vervoegt dit werkwoord als volgt:
ik wil 
jij wilt  
hij/zij wil
(soms ook wilt, maar deze vorm is te vermijden) 

 

B. Voltooid Deelwoord als werkwoord na een persoonsvorm

1. In geval van twijfel voor het voltooid deelwoord, luister je naar de Onvoltooid Verleden Tijd.
b.v. gevreesd want vreesde

2. Als je dan nog twijfelt, moet je de regel de regel van 'T KOFSCHIP X gebruiken.  Als een werkwoordsstam eindigt op een van de medeklinkers uit 'T KOFSCHIP X (t, k, f, s, ch, p of x), dan krijgt de stam een <t>. Pas op, gebruik hiervoor de werkwoordsstam zoals hij geschreven wordt. 
b.v. Hij heeft zijn naam in een boom gekerfd.  want de werkwoordsstam is hier KERV (de infinitief zonder <en>) en de <v> zit niet in 'T KOFSCHIP X!!! 

 

C. Voltooid Deelwoord gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord

Pas op! Als een voltooid deelwoord gebruikt wordt als bijvoeglijk naamwoord (b.v. als bepaling voor een zelfstandig naamwoord staat), dan wordt het deelwoord gespeld zoals andere bijvoeglijke naamwoorden.
b.v. vergroot zoals groot --> het grote plein => het vergrote plein

 

D. Onvoltooid Verleden Tijd 

In geval van twijfel gebruik je de regel van 'T KOFSCHIP X.  Als een werkwoordsstam eindigt op een van de medeklinkers uit 'T KOFSCHIP X (t, k, f, s, ch, x of p), dan wordt de werkwoordsstam gevolgd door <te>.  In alle andere gevallen voeg je <de> aan de werkwoordsstam toe. 
b.v. lachen --> CH  in T KOFSCHIP X => Ze lacht
b.v. verhuizen --> Z niet in T KOFSCHIP X => Ze verhuisden

 

E. Vervoeging van Engelse werkwoorden 

Engelse werkwoorden worden vervoegd als zwakke Nederlandse werkwoorden en volgen dus de regels van 'T KOFSCHIP X (t, k, f, s, ch, p of x). 

 1. b.v. promoten wordt vervoegd zoals het zwakke werkwoord vergroten 
  dus 
  ik vergroot --> ik promoot 
  wij vergroten --> wij promoten 
  ik vergrootte --> ik promootte
 2. b.v. checken en updaten worden vervoegd zoals het zwakke werkwoord werken 
  dus
  zij heeft gewerkt --> zij heeft gecheckt en zij heeft geüpdatet 
  zij werkte --> zij checkte
  en zij updatete 
 3. b.v. stagediven wordt vervoegd zoals het zwakke werkwoord lenen 
  dus
  hij leende --> hij stagedivede 
  hij heeft geleend --> hij heeft gestagedived 

Toch zijn er soms problemen om de stam van het werkwoord te vinden: 

 1. Wanneer er spraakverwarring mogelijk is, wordt de <e> uit de stam behouden. 
  b.v. leasen --> leas als stam 
  b.v. breakdancen -->breakdance als stam (anders lees je /k/ i.p.v. /s/) 
 2.  Wanneer voor de eind-e een o-klank in de vorige lettergreep staat, valt die eind-e in de stam weg en wordt de <o> verdubbeld. 
  b.v. scoren --> scoor als stam 
 3. Als een werkwoord eindigt in een dubbele <l> in de stam, dan blijft die dubbel als het werkwoord op een Engelse manier uitgesproken wordt, maar verdwijnt er een <l> in de stam als het werkwoord op een Nederlandse manier uitgesproken wordt.
  b.v. baseballen --> baseball als stam 
  b.v. basketballen --> basketbal als stam