Werkwoorden: O.T.T. (Ralph Brouckmans)

Gatenoefening

Vul de gaten in en druk dan op 'check' om je antwoorden te controleren.

Joke (halen) een brood uit de automaat.
Je (raden) nooit wat ik gewonnen heb!
Ik (worden) door mijn klasgenootjes gepest omdat ik te mager ben.
De directeur (weigeren) naar mij te luisteren.
Niemand (bieden) me zijn verontschuldigingen aan.
's Avonds (baden) ik in het angstzweet: wat (halen) ze morgen met me uit?
De meester (zeggen) dat het vanzelf wel (zullen) overgaan.
Pieter (herinneren) het zich weer allemaal.
Mijmerend (denken) hij terug aan Sietse.
Op de reünie (blijven) zijn stoel leeg.
Zijn gezicht (branden) in zijn herinnering.
" (vinden) je dat niet vreemd?" vroeg Pieter.
Bevend (houden) hij Sietses foto vast.
"Waarom (jagen) je zijn beeld niet uit je gedachten?"
Zoiets (kunnen) we toch niet vergeten!