Spelling: Probleemwoorden (Koen Van Cauwenberge)

Gapfill oefening

  

Vul de gaten in en druk als alles ingevuld is op Check.

Verdubbel de letters tussen // al dan niet. Voeg al dan niet een letter toe op de plaats van vraagtekens.

1. De (co/M/i/S/a/R/is) was (geen?zins) te spreken over de (a/C/o/M/o/D/atie) van zijn hotel met uitzicht op de (Mi/D/e/L/andse) Zee.
2. De (chi?/R/urg) (a/P/l?udi/S/eerde) luid op het einde van dit congres dat volledig aan (pe/N/i?ci?/L/i/N/e) gewijd was.
3. De (a/R/o/G/ante) (yu/P/i?) kocht een (a/P/artement) in Knokke en vestigde daar een naamloze (ve/N/ootschap).
4. De cowboy wou zijn paard laten (ga/L/o/P/eren), maar hij kon het enkel laten (hi/N/i/K/en).
5. De (pro/F/e/S/or) was heel trots op zijn (tro/F/e?) die hij gekregen had voor zijn nieuwe (sa/T/e/L/iet).
6. Wat een (a/F/ront)! Er was niemand om de (ka/N/u/N/ik) te ontvangen.
7. (Nocht?ans) wou de (te/R/o/R/ist) de (onverbi/D/e/L/ijke) (gue/R/i?/L/a) tegen de regering voortzetten.
8. De (ca/R/o/S/e/R/ie) van zijn wagen had (ko/L/o/S/ale) roestvlekken.
9. De (sou/F/leur) (pro/F/i/T/eerde) van de onwetendheid van de (re/G/i?/S/eur).
10. De (fiet/S/ter) bleef (hal/S/tarrig) ontkennen dat ze daar (a/F/iches) opgehangen had.
11. Een (boe/D/?ist) is nooit (gewel/D/adig) en zelden een (a/B/o/N/e?) van Kerk en Leven.
12. De (ade/L/ijke) dame wou zo snel mogelijk (i/M/i?greren).
13. De (gro?/T/e) van een (pa/R/a/L/e/L/ogram) kun je met een simpele formule berekenen.
14. In welke (a/G/lo/M/eratie) woon jij?
15. Zorro houdt van (due/L/e/R/en) en vechten tegen (ti?/R/a/N/i?), maar leefde niet in de (Mi/D/e/L/eeuwen).