Het lijdend voorwerp en het naamwoordelijk deel van een gezegde (Katrien Deygers)

Quiz met korte antwoorden

Is het aangeduide zinsdeel een lijdend voorwerp of een naamwoordelijk deel van een gezegde. Klik het juiste antwoord aan en druk dan op "Controleren".