Latijnse en Griekse elementen in het Nederlands: Deel 3 (Koen Van Cauwenberge)

Combineeroefening

Combineer de items aan de linkerkant met de items aan de rechterkant. Druk pas op het einde op de knop ANTWOORD CONTROLEREN onderaan om je score te kennen. Je score kan daarna nog altijd stijgen als je de foutieve antwoorden verbetert.

monarchie; anarchie
prenataal; postnataal
homeopathie; sympathie; empathie
ambivalent; ambigu
polyvalent
transport; transfer
vice - premier; vice - voorzitterschap
kinetisch; kinesiste
antropomorf; antropologie; misantroop
antropomorf; morfologie; amorf
osteoporose; osteopathie; osteologie
filantroop; filosofie; homofiel
antithese; synthese; prothese
apostrof; apologie; apocrief; apocalyps
populair; populatie
otofoon; otoscoop
semantiek; polysemie; semiologie
utopie; dystopie; topografie; toponiem
synoniem; antoniem; onomastiek
democratie; demografie; demotisch