Articulatiewijze van de medeklinkers (Koen Van Cauwenberge)

Multiple-choice oefening

Kies het juiste antwoord bij elke vraag. Plaats de medeklinker telkens in de juiste categorie.