De articulatieplaats van medeklinkers (Koen Van Cauwenberge)

Multiple-choice oefening

Kies het juiste antwoord bij elke vraag. Duid telkens aan tot welke categorie de gegeven medeklinker behoort.