De Konjunktiv

1. Konjunktiv I (möge + infinitief)

Vorming

Je vormt de Konj.I door de stam + de typische e-uitgangen

ich kauf-e
du kauf-est
er kauf-e
wir kauf-en
ihr kauf-et
sie kauf-en

MAAR:
ich sei-
du sei-est
er sei-
wir sei-en
ihr sei-et
sie sei-en

hab-en, sei-n, werd-en, könn-en, woll-en, fahr-en, sprech-en, heiß-en

Gebruik

(1) vervulbare wens
Es lebe das Hochzeitspaar! ('Lang leve het pasgetrouwde paar!')

(2) raadgeving, aansporing
Man nehme drei Liter Milch. (in een recept: 'Men neme / moet nemen drie liter melk.')

(3) berusting
Es koste, was es wolle. ('Het mag kosten wat het wil.')

2. Konjunktiv II (würde + infinitief)

Vorming

Zwakke werkwoorden

Bij zwakke werkwoorden ziet de Konj.II er hetzelfde uit als het Imperfekt (O.V.T.).

kaufen
ich kauf-te
du kauf-test
er kauf-te
wir kauf-ten
ihr kauf-tet
sie kauf-ten

Sterke werkwoorden

Bij sterke werkwoorden vorm je de Konj.II zo: stam van het Imperfekt (stamtijden!) + (indien mogelijk) Umlaut + de typische e-uitgangen.

fahren (stamtijden: fahren, fuhr, gefahren)
ich führ-e
du führ-est
er führ-e
wir führ-en
ihr führ-et
sie führ-en

Enkele andere voorbeelden:
- steigen, stieg, gestiegen --- ich stiege
- kommen, kam, gekommen --- ich käme
- fliegen, flog, geflogen --- ich flöge

Speciale gevallen

(1) Hulpwerkwoorden
sein, war --- ich wäre
haben, hatte --- ich hätte
werden, wurde --- ich würde

(2) Modale hulpwerkwoorden (Modalverben)
können, konnte --- ich könnte
mögen, mochte --- ich möchte
dürfen, durfte --- ich dürfte
müssen, musste --- ich müsste
sollen, sollte --- ich sollte geen Umlaut!
wollen, wollte --- ich wollte geen Umlaut!
wissen, wusste --- ich wüsste

(3) Vermenging van sterke en zwakke vervoeging
bringen, brachte --- ich brächte
denken, dachte --- ich dächte
brennen, brannte --- ich brennte
kennen, kannte --- ich kennte
nennen, nannte --- ich nennte
rennen, rannte --- ich rennte

Gebruik

De Konjunktiv II wordt gebruikt om een irrealiteit uit te drukken, iets dat niet echt is of niet echt kan gebeuren, iets dat je wel zou willen, maar niet hebt, ...

(1) Vergelijking met 'als ob' of 'als'
Sie benimmt sich, als ob sie seine einzige Tochter wäre. ('Ze gedraagt zich alsof ze zijn enige dochter was.')

(2) Voorwaarde met 'wenn' of 'aber'
Wenn ich Zeit hätte, würde ich mitgehen. ('Als ik tijd had, zou ik meegaan.')

(3) Onvervulbare wens
Hätte ich doch mehr Selbstvertrauen! ('Had ik maar meer zelfvertrouwen')

(4) Beleefdheid
Ich hätte gern ein Kilo Trauben. ('Ik zou graag een kilo druiven hebben.')