You need Java enabled to view the crossword applet.
Across

"opsluiten (in een gevangenis)" (6)
"aanmoedigen" (9)
"burger (zoals in burgerrechten)" (5)
to help (3)
serving to bring to mind (adjective) (11)
12 "opheffing" (10)
14 freedom (7)
15 to decrease, to diminish (7)
16 to fight against or resist strongly (6)
17 disagreeing, especially with a majority (10)

Down

"strategie" (7)
"bondgenoot" (4)
"terugkerend" (9)
"Grondwet" (12)
"munitie" (10)
to accuse or condemn openly or formally (8)
10 "gevangennemen" (7)
11 "opleggen" (7)
12 "schorsen (bv. op school) (7)
13 "een schuilplaats gevend aan" (from the English noun for "haven") (7)

Solution

Web page created by Crossword Compiler.